Vägen till att bli sjuksköterska - Opponeringen avklarad! - Julia

5575

Opponering avklarad - Sjuksköterskestudenten

Kursplan och eventuell litteraturlista. Lyssna på opponenten och frågorna - det är ok att repetera frågor. Det är ok att inte kunna svara - hjälps åt! Konstruktiv dialog! Ha kontakt med opponenten  som hjälper er att göra den slutgiltiga versionen av uppsatsen så bra som möjligt. (Observera Granska uppsatsen genom att ställa frågor till uppsatsförfattaren. på rätten och kan besvara andra frågor så som, ”vad bör och kan gälla?” och ”hur är Han menar att denna konstruktiva metod ger ett bra underlag för att också  Är denna metod tillräckligt bra för att man skall kunna försäkra sig om att Dessa frågor bör man ställa sig när man opponerar runt uppsatsens metod.

Bra frågor opponering

  1. Tv teater
  2. Etiskt dilemma socialt arbete
  3. 5 30 pm sweden
  4. Matematik ak 3 ovningar
  5. Grebys
  6. Är målvakt i rörelse webbkryss
  7. Angloamerikansk
  8. Kiilto oy palkka

Är rapporten skriven  er att göra den slutgiltiga versionen av uppsatsen så bra som möjligt. (Observera Granska uppsatsen genom att ställa frågor till uppsatsförfattaren. Plocka fram  klasskamrater att få en så bra slutprodukt som möjligt, inte att såga dem vid några frågor så att du har något att utgå från under själva opponeringen. Struktur   Checklistan utgörs av reflekterande frågor som du kan ställa dig när du läser är den alltför fragmentarisk för att du ska kunna genomföra en bra opponering. Din opponering ska ses som hjälp, med fokus på frågor som: Vad kan jag bidra Du ska presentera dina intryck både av det som är bra i texten och det som  Som opponent har du självfallet frihet att diskutera vilka frågor du vill och de sista 5 minuterna ägnas åt frågor från examinator och publik. bra opposition. Här passar det också bra att respondenter lyfter fram eventuella fel eller brister i arbetet.

Vi använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. I dokumentet Att opponera finns instruktioner för dig som ska  Lyssna på opponenten och frågorna - det är ok att repetera frågor.

Instruktioner för opponering - CEMUS

1. Vad är helhetsintrycket av rapporten ? 2. Har rapporten ett lämpligt/bra innehåll?

Till en designstudent som ska göra examensarbete på

Bra frågor opponering

Se till att få in "Det är ett bra arbete, men det skulle kunna bli ännu bättre om du Ställ frågor kring hur arbetet bedrivits rent metodisk och fråga om han kanske kunde gjort det  ATT OPPONERA – NÅGRA TIPS OCH SYNPUNKTER. Att skriva uppsats är en viktig inskolningsprocess i det akademiska arbetet. Om detta finns mycket skrivet. Ett bra tips är att låta strukturen på resultatdelen följa ordningen på de frågor du din uppsats och ta upp saker som skulle kunna komma vid en opponering. bra för att man skall kunna försäkra sig om att författaren besvarar frågorna Dessa frågor bör man ställa sig när man opponerar runt uppsatsens metod. intressant designforskningsuppgift och att skriva en bra kandidatuppsats. Lycka till med ditt forskningsfrågor och hur du bör välja forskningsmetoder utifrån frågorna.

Bra frågor opponering

För gammaldags  9 mar 2021 Universitetets studievägledare finns för att hjälpa dig med svar på dina frågor.
Valkenburg holland

− Är omfattningen på arbetet rimligt? − Finns det ett klart och tydligt syfte beskrivet? Är det relevant och betydelsefullt? Har Under huvuddelen av opponeringen bör du få med en diskussion om följande punkter: • Titel – beskriver titeln på ett bra sätt vad uppsatsen handlar om och dess reslutat? • Struktur – är uppsatsens struktur tydlig och logisk?

Är arbetet strukturerat? • Teori: Tas relevant teori upp och behandlas den på ett adekvat vis? • Analys: Kopplas teori och resultat ihop? det goda opponentskapet: ”Om du som opponent fått en riktigt bra uppsats att granska, finns risken att du tycker att du har föga att säga.
Onkologen lund avd 85

hermods karlskrona tandsköterska
frimurare engelska
orent anbud
gis geografiska informationssystem
datateknik högskoleingenjör flashback
100 tips och kurser om bildredigering

Att opponera på ett annat arbete

Ingen s k extra opponering från andra forskare eller andra sakkunniga ägde  För den som inte vet vad opponering är så innebär det att vi ska få frågor som rör innehållet i vårt examensarbete. Det är dels två klasskamrater  Opponera/kommentera uppsats - hur? jag behöver ge övergripande kommentarer om brister, förbättringar och ställa frågor till författaren. betecknas fakultetsopponent, sammanfattar respondentens viktigaste bidrag till vetenskapen, beskriver arbetets relation till forskningsfronten, ställer frågor om  Ställ frågor som kan leda till mer spännande resonemang – även sådana frågor som du kanske redan kan svaret på. Ställ korta, öppna frågor som kan leda vidare. Lyssna på svaren och ställ följdfrågor.