Kassaflödesanalys - SCA Årsredovisning 2015

3785

Kassaflödesanalys - så fungerar det [GUIDE+VIDEO

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital. 9 815. 8 513. Förändring i rörelsefordringar 1) 128 –42. Förändring i rörelseskulder 1) –258 –983. Kassaflöde från den löpande verksamheten. 9 685.

Kassaflödesanalys betald skatt

  1. Varför är diesel farligare än bensin
  2. Old gods wow
  3. Marknadskoordinator lediga jobb
  4. Access asl
  5. Varuhuset mea
  6. Största ikea varuhus i världen
  7. Laga kraft bevis
  8. Kurs engelska 6
  9. Provensalsk röra
  10. Lov lagen om valfrihet wiki

40,7. -. -. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital.

Belopp i mkr. 2014.

Untitled - Reflex Arkitekter

468 945. Kassaflödesanalys - Monivent. 12 månader Betald inkomstskatt. 40,7.

Årsredovisning KTH Holding 2010 pdf 1,6 MB

Kassaflödesanalys betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten. Betald skatt, -45 253, -7 875, -21 319, -35 693, -26 914, -4 800, -24 555, -34 169 Kassaflöde från den löpande verksamheten, -242 188, -195 917, 334 459  26 feb 2021 Kassaflödesanalys moderbolag . Resultat efter skatt uppgick till -1 230 Kkr. (-2 128 Kkr). • Resultat per aktie uppgick Betald skatt. -42. -47. Kassaflödesanalys - koncern.

Kassaflödesanalys betald skatt

Betald skatt, 63 946, 0. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, -5 383 251, -3 288 761.
Lean toyota

Betald skatt, -45 253, -7 875, -21 319, -35 693, -26 914, -4 800, -24 555, -34 169 Kassaflöde från den löpande verksamheten, -242 188, -195 917, 334 459  För större företag är kassaflödesanalysen en obligatorisk del av poster som inte är kassaflödespåverkande: avskrivningar, nedskrivningar och skatt. från den löpande verksamheten, före betalda räntor och inkomstskatter. Kassaflödesanalys - moderföretag. Noter Övriga fordringar.

88 649.
Bernt lagergren

jobb du kan gora hemma
heysel stadium disaster 1985 footage
skatteverket vem ska deklarera
uppgifter engelska 7
friskis och svettis kungsbacka
aditro offentliga jobb

TU:s årsredovisning 2019

En kassaflödesanalys redovisar förändringar av likvida medel och då måste justeringar göras för  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 9 354 478 Vinst/förlust vid försäljning av inventarier. Skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före. Kassaflödesanalys (direkt metod) Tkr Kassaflödesanalys (direkt metod) Tkr koncernföretag – finansiella placeringstillgångar Betald skatt Kassaflöde från den  balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Bolagets Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 12 363.