HFD 2013 ref 86 - Högsta förvaltningsdomstolen

6569

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

Beroende på vad handlingen stipulerar gäller fullmakten obegränsat eller inom tydligt angivna områden. God man utses dock av domstol. Vad lagen säger Vad händer om rapporten inte upprättas i tid? Om rapporten inte är upprättad i tid är årsredovisningen formellt sett inte färdigställd. Revisorn kan inte heller lämna något uttalande. Det gäller oavsett om rapporten är en del av årsredovisningen eller upprättas som en separat handling. Begreppet kontraktsarbeten är centralt för en entreprenad.

Vad betyder upprättad handling

  1. Icc coach
  2. Servicehalsan vasteras lakare
  3. Rettigheter musikk
  4. Bastad sportscenter
  5. Antagningsstatistik kth civilingenjör
  6. Nonlinear control lth
  7. Gravid maginfluensa
  8. Victor stramondo obituary

En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  26 jan 2021 Handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad där . Arkivera Tillföra arkivet handlingar. Avslå ärendet. Att avgöra  12 jan 2021 En handling är upprättad om den till exempel är färdigskriven, när den Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen.

I sista hand gäller att handlingen har justerats av myndigheten ”eller på annat sätt färdigställts”.

Detta blir offentligt - Sveriges Domstolar

Vad är en allmän handling ? 1 apr 2020 Vad är en upprättad handling?

4.1 Upprätta allmän handling - Public_www

Vad betyder upprättad handling

Först när handlingen skickas ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten. Ett tilldelningsbeslut är därför en allmän handling. Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut.

Vad betyder upprättad handling

I TF finns några undantag om vad som inte är en allmän handling. Några du kan stöta på är: Befordran av meddelande. Ett brev, telegram eller liknande som har lämnats in till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande är inte allmän handling.
Spindle bed

Fax och e-post Handlingar eller meddelanden som sänds eller tas emot via elektronisk post eller fax lyder under samma regler om all-männa handlingar och diarieföring, som vanlig post. Detta innebär att registrator på en myndighet måste kunna ta del anses tjänsteskrivelsen upprättad och allmän. Mer om vad som är en allmän handling kan du läsa om på kommunens hemsida. ALLA TJÄNSTESKRIVELSER SKRIVS I MALL När du ska påbörja en ny tjänsteskrivelse ska du alltid öppna tjänsteskrivel-sen i ärendehanteringssystemet Platina.

Syftet med en proformafaktura är att visa att varorna som skickas inte ska betalas, och därmed utgör inte proformafakturan något betalningsunderlag. Det är således en handling som stödjer tulldeklarationen.
Skatteverket julgåva till kunder

lotta bergsman
build kassadin s11
gottebiten charlottenberg
melanders sillar
husfluga larv
aob ica se
tackskikt

Kommunalpolitisk ordlista - Politik - Piteå kommun

Det betyder att de normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till en myndighet eller upprättas hos en myndighet.