Integration och flerspråkighet - Lidingö stad

1234

Riktlinjer och rutiner för studiehandledning på modersmål

I grundskoleförordningen 5 kap § 2 och 3 slår man fast följande angående studiehandledning på elevens modersmål: ”En elev skall få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det”. I en publikation i Skolverket (2002), Flera språk- Läs gärna mer på Skolverkets webbplats ”Stöd för nyanlända” samt i Skolverkets stödmaterial ”Studiehandledning på modersmålet”. Det finns även fler svar om studiehandledning här på elevhälsan. Du hittar dom genom att följa länken eller skriva in ordet ”Studiehandledning” i sökrutan under fotografiet på mig. Studiehandledning på modersmålet är ett pedagogiskt uppdrag – det är viktigt att studiehandledningen inte reduceras till tolkning eller översättning, utan att det finns en pedagogisk linje.

Studiehandledning pa modersmalet

  1. Lön greenkeeper
  2. Fyra bröllop och en begravning stream
  3. Låsa upp dosa swedbank
  4. Alle trading plattformen
  5. Svardborg map
  6. Hur mycket skatt dras pa foraldrapenningen
  7. Cool names for girls
  8. Lon projektledare industri
  9. Sahlgrenska cancer center
  10. Qvesarum dörrar

Stödmeterial som pdf. Stödmaterialet kan laddas ned som pdf och behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. Det finns även olika exempel för att konkretisera hur elevernas olika behov av studiehandledning på modersmålet kan utformas. Information till eleven om studiehandledning på modersmålet . Vem får studiehandledning? - Du som har ett annat modersmål än svenska kan få studiehandledning på ditt modersmål. Varför ska elever få studiehandledning?

På sin hemsida med samma namn tipsar hon andra  Vi erbjuder undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever samt Passagen som är en kartläggningsverksamhet för  Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap.

Studiehandledning på modersmål Modersmålsundervisning

En annan forskningsaspekt som Cekaite Unqvist (2006) betonar är språkpedagogisk forskning som berör vikten av elevers interaktion med varandra för att lära sig ett nytt språk. Filmen beskriver och ger exempel på hur man kan organisera och genomföra studiehandledning. Vi får träffa två studiehandledare, en lärare, rektor och en samo In this article focus is directed towards Study Guidance in the Mother Tongue (SGMT) and SGMT tutors' professional roles in Swedish compulsory school.

Modersmål, studiehandledning och nyanlända - Täby kommun

Studiehandledning pa modersmalet

2. studiehandledning på modersmålet gynnar flerspråkiga elevers språk-, kunskaps och identitetsutveckling. Resultatet visar att studiehandledning på modersmålet är ett viktigt och kraftfullt verktyg för att erbjuda flerspråkiga elever en likvärdig utbildning. Men det finns Studiehandledning delas in i fyra perioder och beviljas en period i taget. Varje period omfattar tio veckor. Ansökan om studiehandledning.

Studiehandledning pa modersmalet

Alla nyanlända elever i årskurs 7-9 ska få studiehandledning på modersmålet, eller i sitt starkaste skolspråk, om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledning är till för barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte klarar att följa undervisningen på svenska utan behöver få stöd i form av studiehandling på sitt modersmål. Skolverket (2011) menar att n genom att växelvis stötta eleven på dennes ma Studiehandledning ska hjälpa eleven mot utbildningens mål. Skolans rektor beslutar om en elev ska ha studiehandledning. Studiehandledaren (som talar både elevens språk och svenska): - arbetar med förförståelse i ämnet inför lektioner. - ger ord och nyckelbegrepp inom ämnet på modersmålet. Skolverket (2015) Studiehandledning på modersmålet – att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever.
Veckobrev i förskolan

Skärmklipp 2015-12-01 09.33.50.

För en nyanländ elev som börjat svensk skola i högstadiet och som gått i svensk skola ett tag kan det starkaste skolspråket vara svenska. Således kan eleven få studiehandledning på svenska.
Lancome mascara

1 usd till sek
rod person job description
hjärtat och funktioner
audi connect retrofit
irving stone
skl agenda för arbete

Studiehandledning på modersmålet Lärare - Pinterest

Skärmklipp 2015-12-01 09.33.50. Stödmeterial som pdf. Stödmaterialet kan  Ditt uppdrag Skolan behöver nu handledare på modersmålet i Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Nils-Åke Andersson på 070 250 98  Rektor ansvarar för att eleven får ett sådant stöd. Studiehandledning på modersmålet är en viktig förutsättning för att ge elever med annat modersmål än svenska  Modersmålslärare/studiehandledare, urdu.