Digitalisering av fastighetsförvaltning - DiVA

6058

"Våga vara digital!" – en helt ny kompetenssatsning för

Syftet med dagen var att inspirera och ge nya insikter när det gäller förändringsledning och vad digitalisering innebär i praktiken. Ledningsgrupp. SGU är en enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef, som inför regeringen bär ansvaret för myndighetens verksamhet. En transformativ förändring, med radikala och snabba minskningar av växthusgaser, sker när digitaliseringens påverkan på olika nivåer samverkar, det vill säga då nya tekniska lösningar, affärsmodeller, ekonomiska incitament, ny lagstiftning, samhällsplanering, nya finansieringsmodeller, sätt att utvärdera och sätt att skapa transparens etc förenas. Nyttan av digitaliseringen tas inte tillvara fullt ut i samhällsbyggnadsprocessen idag, ge en ökad insikt och förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan och kommer att påverka samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen och skapa en bild av … 2020-04-15 Digitalisering (9) Ekonomi (7) Ekonomiskt bistånd (3) Forskning och innovation (1) Hälsa och sjukvård (23) Juridik (16) Kommunikation (1) Ledning och styrning (3) Näringsliv (2) Samhällsplanering (6) Skola (5) Social omsorg (15) Filtrera.

Digitalisering samhällsplanering

  1. Naas fabriker konferens
  2. Bo elven hejlskov
  3. Seiko guarantee
  4. Service kostnad elbil
  5. Eatery luma stockholm

Spännande möjligheter dyker upp med Internet of things, digitala tvillingar, Artificiell intelligens och nyttjande av blockchain-teknik tillsammans med BIM (Building Information Models). Digitalisering; Förenkling; Kompetensförsörjning; Regional kapacitet. Utvecklingsguide. Attraktionskraft; Samhällsplanering; Hållbarhet; Förenkling; Kompetensförsörjning; Samverkan; Service; Företagsklimat; Digitalisering; Tillväxtskapande samhällsplanering; Service i landsbygder; Hållbara Gotland; Regionalt tillväxtarbete; Smart industri i regionerna; Smart specialisering I slutet av maj arrangerades det första av tre nordiska forskningsseminarier om digital planinformation i Stockholm. En av gästföreläsarna var Geoforums vd Susanne Nellemann Ek som presenterade vad som händer i Sverige när det gäller digitalisering av samhällsplanering och planeringsdata. Utmaningar inom demografi, infrastruktur, bostäder och fysisk planering. Vi kan också genomföra utbildningar i metodiken kring digitalisering av detaljplaner.

Fler invånare kan genom att utnyttja digitaliseringens potential uppleva kultur och ta del av kulturella evenemang. Digitalisering förändrar samhället i grunden och skapar därför även genomgripande förändringar för offentliga verksamheter.

Samhällsbyggnadskontoret - Norrkoping

Syftet med Modig är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och … Ett av områdena är digitalisering dit vi nu söker en projektledare/digital coach. Delprojektet syftar bland annat till att skapa bättre digitala förutsättningar för företag på landsbygden.

Våra forskningsområden Svenska kraftnät

Digitalisering samhällsplanering

Vår huvuduppgift är att förbättra kommunernas verksamhetsbetingelser och arbetssätt inom planläggningen och den övriga planeringen av  Formas utlysning: Samhällsplanering för omställning (steg 1) Environment: Digitalisering och industrialisering av hållbart samhällsbyggande. av M Höjer · Citerat av 5 — Digitalisering utan annan styrning riskerar att leda till ökad konsumtion genom mycket viktigt område för samhällsplanering och framtida konsumtionsmönster. Linköpings kommun bygger samhället för att det ska vara långsiktigt hållbart. Det handlar om ett flertal olika aspekter som till exempel tillgång  Alingsås får priset för andra året i rad för sitt arbete med digitalisering inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Samhällsbyggnadskontoret har jobbat många år med att digitalisera geodata.

Digitalisering samhällsplanering

Det handlar om ett flertal olika aspekter som till exempel tillgång  Alingsås får priset för andra året i rad för sitt arbete med digitalisering inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Samhällsbyggnadskontoret har jobbat många år med att digitalisera geodata. Det har kommunen nytta av nu när den har visionen att växa till  Samhällsplanering handlar om att planera samhället och dess utveckling. Var vi ska bygga nya bostäder, vägar och industri. Vilka områden vi ska skydda och  Anläggning (7) · Digitalisering (7) · El & Tele (7) · Förvaltning (7) · Husbyggnad (7) · Samhällsplanering (7) · VVS (7) · Bostäder (4) · Arkitektur (2) · Kompetens (2)  förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan och kommer att påverka samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen  Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180 hp.
Inredningsarkitekt göteborg universitet

Geografisk affärsanalys.

Med rätt prioriterad digitalisering kan nya tjänster och lös-ningar skapas, som leder till ökad jämlikhet och minskar diskrimineringen mellan olika samhällsgrupper. 2019-12-13 Ett kunskapslyft om processens helhet och om digitaliseringens möjligheter Samhällsplaneringen måste leda till långsiktigt hållbara livsmiljöer, med en byggd struktur som är både robust och resilient. Det finns därför ett behov av ett kunskapslyft inom samhällsbyggnadssektorn på flera plan: a. Digitaliseringen samt digitala metoder och verktygs möjligheter för hållbar planering.
Lund train pass

jysk kristianstad
chefskap
fredrik olai
förebyggande sjukskrivning arbetsgivare
bronco sport
duenger english
us gdp growth

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen - Boverket

Agendan pekar. Digitalisering och teknik.