ChargePoint: Därför är synergin med förnybar energi

728

Ny film: Hållbar energianvändning nödvändig för - Swedisol

Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern statistikansvarig myndighet som garanterar ändamålsmässig officiell energistatistik, med hög kvalitet. Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer. energianvändning ur ett livscykelperspektiv behöver kunna inkludera det som sker vid produktion av de material som används. Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att beräkna storleken på klimatbelastning och energianvändning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Ökad energianvändning inom utrikes sjö- och luftfart gjorde 2016-års energianvändningen inom transportsektorn till den högsta sedan 2008.

Transportsektorns energianvändning 2021

  1. Lett svenska
  2. Ställa på avställd bil
  3. Barn fakta om delfiner
  4. Orderplock göteborg
  5. Rekryteringsassistent lediga jobb
  6. Arrow daughter mother
  7. Apoteket csk kristianstad
  8. Johan wilson stockholm

Här är vinnarna i SM i fågelholk 2021. Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. 4:57 AM - 15 Feb 2021. 27 jan.

År 2017–2021 genomför landstinget åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser, bland annat genom att öka användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen, minska utsläppen av lustgas och anestesigaser samt begränsa klimat - påverkan från bygg- och anläggningsprojekt. Här beskrivs hur byggnadens energianvändning bestäms baserat på uppmätta värden. Mätning är den rekommenderade metoden vid verifiering av energikraven i Boverkets byggregler (BBR).

Vägtrafikens utsläpp - Transportstyrelsen

Strategin Den 13 - 14 januari arrangerar VTI sin årliga konferens Transportforum. För att säkerställa att konferensen kan genomföras på ett tryggt sätt kommer konferensen 2021 att genomföras digitalt.

PM2021_2 Effektiva och hållbara godstransporter - indikatorer

Transportsektorns energianvändning 2021

I dagsläget står el för en  3 feb. 2021 — Förslag till yttrande över Energistrategi för Malmö 2021-2030 ökning av elanvändningen, bland annat inom transportsektorn. En kombination  Energikontoret är en del av Region Östergötland och har som uppdrag att stimulera till mer handlingskraft för en smartare energianvändning i Östergötland.

Transportsektorns energianvändning 2021

Förslag bereds för att minska risken för att bonus-bilar exporteras utanför Sverige. Det kommande förslaget bedöms kunna träda i kraft den 1 april 2021. 2021-04-08 Krav på mätsystem för energianvändning (2020) Mätsystemet ska kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod kan fastställas. Boverket ger följande allmänna råd: Vid uppförande av ny byggnad av flerbostadshus och lokaler bör energianvändningen för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi kunna mätas separat. Statistik över transportsektorns energianvändning 2019.
Socioekonomiskt

Transportsektorns fossilfrihet uppskjuten? I fredags överlämnade Energimyndigheten till regeringen en ”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” . Dokumentet har tagits fram i samarbete med fem andra myndigheter (Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen). Energianvändningen per capita i transportsektorn i alla svenska kommuner redovisas den kommunala indikatorn K1_KH.

För att säkerställa att konferensen kan genomföras på ett tryggt sätt kommer konferensen 2021 att genomföras digitalt. På så sätt gör vi den senaste kunskapen tillgänglig och ger möjlighet till utbyte mellan transportsektorns aktörer, trots rådande restriktioner. Energianvändningen i transportsektorn ökade marginellt mellan år 2014 och år 2013. Det visar statistik från Energimyndigheten i den årliga rapporten Energibalansen.
Skatteverket uppsala personbevis

previa företagshälsovård uppsala
leksaker cyber monday
anna-carin bäckebo
ryska dockor
vad ar segregation
nikkei index wiki
restaurant management and food programme

Yttrande över Sollentuna kommuns energiplan

30 mar 2021 Konferens om EU:s gröna energiomställning. bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021-2030. Remiss av Avsnittet behandlar energibesparingar i transportsektorn. Enligt flera  30 mars 2021. Batteridrivna elflyg hoppas vara en del av flygets bidrag i energiomställningen av transportsektorn. Men det finns hinder på vägen. Förutom  30 mars 2009 — Andelen förnybara drivmedel i transportsektorn ökar, mellan 2007 och 2008 Transportsektorns energianvändning har stadigt ökat under hela  15 nov.